Rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges plurifamiliar al carrer Robador a Barcelona

Client
Foment de Ciutat – Ajuntament de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Desembre 2017 – maig 2019
Abast

La rehabilitació es realitza en un edifici existent al carrer Robadors número 43. L’edifici es situa entre mitjaneres, requerint un reforç de l’estructura tant vertical com horitzontal per allotjar 7 habitatges d’ús social.

Import
890.194,81 €

Descripció del projecte

L’edifici antic constava de planta baixa, 5 plantes, planta terrat i planta coberta. Amb la rehabilitació es van enderrocar la planta terrat i la planta coberta. La planta 5 ha passat a ser la nova planta coberta de l’edifici.

Per tal que l’edifici resultés habitable es van realitzar reforços de l’estructura vertical (estructura metàl·lica) i de l’estructura horitzontal, així com dels fonaments de l’edifici.

Una vegada reforçada l’estructura, es van realitzar les diferents divisòries necessàries per a generar els 7 habitatges, així com les diferents instal·lacions de serveis que disposen.

Així, realitzada l’obra, l’edifici consta de planta baixa amb un vestíbul i un local comercial, cadascun amb una entrada independent. Les plantes 1, 2 i 3 es divideixen en dos habitatges de 40 m2 aprox. cadascuna. En la planta 4 se situa un habitatge d’uns 60 m2 aprox. així com el nucli de comunicacions de l’edifici. En la coberta se situen els diferents equips de climatització.

Superfícies

Planta baixa
156,14 m2
Planta 1
110,29 m2
Planta 2
110,42 m2
Planta 3
102,79 m2
Planta 4
102,79 m2
TOTAL
482,43 m2