Rehabilitació de façanes, patologies estructurals i millora aïllament tèrmic al barri de Canyelles de Barcelona

Client
Agència de l’Habitatge de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
8 mesos
Abast

Treballs de rehabilitació estructural i millora en edificis de la fase 3, Ronda Guineueta Vella 54 (C11), Ronda Guineueta Vella 56 (C12), Ignasi Agustí, 1 (C13), Ignasi Agustí, 3 (C14) i Ronda Guineueta Vella 62 (C15).

Import
1.449.007,00 €

Actuacions en façanes:

–  Col·locació de sistema d’aïllament tèrmic per a l’exterior SATE amb plafons terme aïllants d’escuma rígida, teixits armats i capa d’acabat.

 Actuacions en cobertes i terrats:

– Col·locació de paviments ailants i drenants en cobertes, amb acabat de peces prefabricades de formigó alleugerit.

Reparació de patologies estructurals:

– Substitució de llindes de totes les finestres.

Superfície d’actuació

Bloc C11 - Façana
3.014,39 m2
Bloc C11 - Cobertes
380,00 m2
Bloc C12 - Façana
2.743,47 m2
Bloc C12 - Cobertes
380,00 m2
Bloc C13 - Façana
2.844,56 m2
Bloc C13 - Cobertes
380,00 m2
Bloc C14 - Façana
2.825,43 m2
Bloc C14 - Cobertes
380,00 m2
Bloc C15 - Façana
2.897,31 m2
Bloc C14 - Cobertes
380,00 m2