Rehabilitació cromàtica i millora de l’eficiència energètica d’habitatges del Passeig Santa Coloma, Barcelona

Client
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
8 mesos
Abast

Rehabilitació total -cromàtica i millora de l’eficiència energètica-  de l’envoltant i les àrees comuns de l’edifici ubicat al Passeig Santa Coloma 55-71, Barcelona.

Import
1.804.819,70 €

Treballs realitzats:

 • Rehabilitació energètica.
 • Certificació energètica.
 • Monitorització energètica dels habitatges.
 • Automatització d’ascensors.
 • Reparació d’instal·lacions existents.
 • Neteja de paraments exteriors.
 • Reparació d’esquerdes.
 • Reparació de persianes.
 • Reparació i reforma integral d’envoltant de l’edifici.
 • Execució de sistema d’aïllament tèrmic de façanes.
 • Substitució de totes les baranes existents en façanes.

Dades principals

Superfície de l’edifici
16.150,11 m2
Superfície d’intervenció en façanes
12.219,87 m2