Urbanització provisional de la plaça de Lesseps en l’àmbit de la línia 9 del metro

Client
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Maig 2015 – octubre 2015
Abast

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat la re urbanització de la plaça de Lesseps en l’àmbit afectat per les obres de la L9 del Metro de Barcelona. Les obres s’han centrat en el quadrant sud-est de la plaça.

Import
882.278,12 €

La plaça de Lesseps és un node de comunicació viària de Barcelona que comunica tant per a vianants com per a vehicles el districte de Gràcia amb el districte de Sarrià i Sant Gervasi.

Les principals actuacions realitzades són:

  • Desmuntatge del pont grua de l’obra.
  • Tancament i re ompliment de la rampa d’accés   utilitzada per les obres anteriors.
  • Cobertura del pou.
  • Arranjament de les voreres al voltant de la plaça.
  • Arranjament de la zona de jocs infantils.
  • Plantació d’arbrat i arbustiva, amb la seva xarxa de reg.
  • Enllumenat de tota la plaça.

 

Dades principals

Superfície actuació
2.100 m2