Reforma de l’Avinguda Meridiana entre els carrers Independència i Aragó al districte de Sant Martí

Client
BIMSA. Barcelona d’Infraestructures Municipals SA
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Juny 2018 - març 2019
Abast

La reforma de l’Avinguda Meridiana, en el tram comprès entre els carrers Independència i Aragó, inclou l’ampliació de les voreres, remodelació de la rambla central, incorporació de nou mobiliari urbà, reducció de l’espai destinat a la circulació i estacionament de vehicles, i renovació de la xarxa de serveis

Import
3.875.087,52 €

Les obres relatives al projecte de reforma de l’Avinguda Meridiana entre Independència i Aragó s’han realitzat en dues fases.

La primera fase comprèn l’àmbit entre els carrers Independència i Consell de Cent i la segona entre els carrers Consell de Cent i Aragó. Aquestes dues fases s’han executat de forma consecutiva.

L’objectiu de les feines realitzades ha estat la reordenació de l’espai de l’Avinguda Meridiana, restant espai als vehicles per ampliar voreres i millorar la rambla central, dotant-la de zones de descans per a vianants i usuaris, i de diverses zones enjardinades.

A més d’aquesta reordenació, s’ha procedit a la renovació i adequació de diversos serveis:

  • Xarxa de sanejament: implantació d’una nova xarxa de recollida de pluvials a la part central de l’avinguda, tenint en compte la nova jardineria.
  • Enllumenat públic: instal·lació d’una zona de noves lluminàries led.
  • Xarxa de reg i aprofitament de freàtica: orientada als nous parterres i arbres de la zona central de l’Avinguda Meridiana.
  • Xarxa de semaforització: adequada a la nova geometria de l’espai.

 

La pavimentació s’ha realitzat amb llambordes prefabricades de formigó i peces de pedra de granit per encintats i guals.

 

Superfícies

Superfície total:
25.098 m2
Superfície de zona verda
2.291,84 m2
Superfície de vials
9.666,4 m2
Superfície de voreres
13.139,76 m