octubre 2019

Tres empreses de Sorigué participen en la renovació d’un tram de l’avinguda Meridiana de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Tres empreses del grup empresarial han estat les responsables de la reforma del tram d'aquesta avinguda entre els carrers Independència i Aragó, que ha inclòs la remodelació de la rambla central, l'ampliació de la xarxa de serveis, l'adequació de les noves zones verdes i el reasfaltatge del carrer, entre altres aspectes.

Les empreses Constraula, Ambitec i Firtec, del grup Sorigué, han treballat conjuntament en la renovació del tram de l’avinguda Meridiana entre els carrers Independència i Aragó, al barri de Sant Martí de Barcelona. Constraula, empresa especialitzada en serveis urbans del grup i adjudicatària del projecte, va contractar els serveis d’Ambitec i Firtec per a la realització de les noves zones verdes i el reasfaltatge de les calçades d’aquest tram, respectivament.

L’objectiu de la renovació d’aquesta zona urbana ha estat la reordenació de l’espai de l’avinguda Meridiana, per a la qual es va reduir l’espai per al pas dels vehicles, es va ampliar i millorar la Rambla central, dotant-la de zones de descans per als vianants, i es van adequar diverses zones enjardinades.

Durant nou mesos, l’empresa Constraula va dur a terme l’ampliació de les voreres i la remodelació de tota la rambla, obres que van incloure: la implantació d’una nova xarxa de recollida de sanejament per a les tempestes a la part central de l’avinguda, i la instal·lació d’una nova zona LED per millorar l’enllumenat públic.

A més, el projecte va incloure la instal·lació d’una nova xarxa de reg, nou mobiliari urbà i una nova xarxa de semaforització adequada al nou espai. La pavimentació es va fer amb llambordes prefabricades de formigó i peces de pedra granítica per a vorades i guals.

Per la seva banda, l’empresa especialitzada en paisatgisme i jardineria, Ambitec , es va encarregar de les noves zones verdes. El servei va incloure l’adequació del terreny i la plantació de l’arbratge i les plantes arbustives, la construcció de superfícies de gespa i la instal·lació de reg.

Per últim, l’empresa especialitzada en asfalts del grup, Firtec, va organitzar i dur a terme les tasques de fresatge i pavimentació de les noves calçades amb mescles bituminoses en calent. Per als treballs d’asfaltatge, que es van dur a terme durant quatre jornades, es van fabricar cinc mescles diferents entre les quals destaca el producte Fircolor vermell.

Comparteix aquesta notícia