Manteniment urbà

A Constraula tenim dècades d’experiència en el manteniment d’infraestructures urbanes i via pública. Aquesta línia de negoci inclou la conservació de carrers, vials, places i àrees de joc, entre d’altres, així com de les xarxes d’instal·lacions complementàries, com electricitat, aigua, clavegueram, gas, telefonia, o semaforització.

Aquest servei comprèn tant les operacions de reparació programades, com les preventives i les urgències. Així mateix, es realitzen inspeccions periòdiques per a la detecció de possibles degradacions de paviments.