Obres relatives al projecte d’adequació de l’espai annex de l’antiga fabrica Fabra i Coats

Client
Consorci d'educació de Barcelona
Localització
Districte de Sant Andreu - Barcelona
Periode de l'Obra
Juliol 2020 - Agost 2020
Abast

Les obres han consistit en l’adequació d’espais per a l’institut Vapor del fil dins de l’edifici històric de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats al districte de Sant Andreu

Import
311.689.90€

Les obres d’adequació de l’espai annex de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats respon a la necesitat d’habilitar aules per a disminuir l’aforament dels centres educatius existents. Aquesta actuació ha estat realitzada en una porció de l’edifici ubicat al carrer de Sant Adrià, 20 del districte de Sant Andreu, Barcelona. L’immoble compta amb una superfície total de 8000m2, dels quals 570m2 seran destinats a la instal·lació provisional d’aules, administració, direcció, conserjeria, menjador, office i espai polivalent, ocupant aproximadament un 20% de la planta baixa de l’edifici.

Per materialitzar les divisions d’espais interiors, i amb la intenció de preservar l’estat actual de l’edifici, s’ha optat per un sistema autoportant de parets en melamina. La melamina és un material de superfície acabada i totalment tancada, sense porus i molt resistent per tant el manteniment és molt senzill i permet la seva neteja i desinfecció periòdica. A més, es tracta d’un material reciclat i 100% reciclable després del seu desmuntatge. Els taulers que conformen els envans proposats per Constraula compten amb Declaració Ambiental de Producte, això vol dir que es tracta d’un material respectuós amb el medi ambient, d’acord amb normes internacionals i dades ambientals quantificades.

La configuració proposada per Constraula està composta per envans dobles de 20cm totals, amb acabat exterior en melamina blanca i carcassa de tauler DM al seu interior. El gruix de les parets facilita l’estesa interna de les instal·lacions, així com també la incorporació de llana mineral i cambra d’aire com aïllament acústic.

Superfícies

Vestibul
39.3 m2
DIRECCIÓ DE CONSERGERIA I ADMINISTRACIÓ
54 m2
Aules
239 m2
Espai polivalent
128 m2
Menjador
62.56 m2
Office
23.30 m2
Lavabos
16 m2