Conservació i manteniment dels edificis del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Client
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
16 mesos
Abast

Servei de conservació i manteniment dels 25 recintes i espais interiors i exteriors dels immobles adscrits Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), incloent instal·lacions, equips i elements d’obra civil.

Import
1.305.186,78 €

Objectius del contracte:

 • Garantir la funcionalitat permanent de l’edifici amb un servei de manteniment eficaç i de qualitat, i un funcionament correcte de les instal·lacions per mantenir el nivell adequat de confort.
 • Reducció de les despeses energètiques i millora del rendiment de les instal·lacions.
 • Mantenir i millorar el nivell de compliment de les normatives de seguretat industrial.
 • Complir els requisits ambientals i de qualitat requerits per Infraestructures.cat i per la normativa aplicable.

 

Principals treballs:

 • Enginyeria de manteniment –execució dels plans de manteniment– compresa la gestió de la informació de l’actiu immobiliari i, en particular:
  • Inventaris d’elements d’obra civil i instal·lacions.
  • Inventari i d’espais.
  • Auditoria d’elements d’obra civil i instal·lacions.
 • Gestió del manteniment (correctiu / preventiu / normatiu / predictiu / conductiu) mitjançant sistemes de gestió i control dedicats suportats per GMAO, aplicatius de traçabilitat del servei i gestió remota d’instal·lacions.
 • Manteniment dels elements constructius i d’obra civil i d’equips i instal·lacions afectes a cada immoble, tant generals com auxiliars i especials.
 • Gestió energètica dels immobles.
 • Totes aquelles tasques que es vegin necessàries per tal que durant la vigència del contracte l’edifici i les seves instal·lacions es trobin en un nivell de conservació correctes.
 • Jardineria de determinats edificis.

 

Dades principals

Edificis inclosos en el contracte
25