Conservació i millores dels edificis i instal·lacions dels mercats municipals de Barcelona

Client
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
2016-2020
Abast

Els treballs es basen en la conservació i el manteniment dels edificis públics dels mercats dependents de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i de les oficines dels serveis centrals d’aquest organisme.

Import
-

El servei de manteniment es realitza amb brigades d’intervenció ràpida que destaquen per la seva agilitat, proximitat, polivalència i eficàcia. Es realitzen més de 200 actuacions de mitjana per semestre als 41 mercats de Barcelona amb treballs d’obra de paleta, fusteria, manyeria, pintura, desguassos, neteja de cobertes, xarxa d’aigües sanitàries i d’incendis.

La detecció de les necessitats es produeix per:

 • La inspecció pròpia del personal del servei;
 • o del personal dels mercats;
 • o dels propietaris de les parades mitjançant el telèfon d’atenció.

 

A partir de la informació rebuda es generen ordres de treball que queden registrades i s’estableixen prioritats de les reparacions en funció de l’afecció o el perill.

 

Actuacions tipus

 

 • Manteniment correctiu:
  Actuacions de reparació per evitar els perills existents derivats de la degradació pròpia de l’edifici.
 • Manteniment preventiu:
  Neteja de cobertes, substitució d’elements per prevenció i que no hagin arribat al final de la seva vida útil.
 • Obres de conservació o de reforma:
  Execució d’obres puntuals de millora amb estudi previ.