maig 2024

Constraula és responsable del manteniment de 350 edificis públics de la ciutat de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Constraula, empresa de serveis a la ciutat de Sorigué, iniciarà l’1 de juny del 2024 les obres de manteniment de 350 edificis municipals per a l’Ajuntament de Barcelona.

El contracte inclou els immobles adscrits als districtes de l’Eixample i les Corts, així com les seus de la Gerència de Serveis Generals de l’Ajuntament de Barcelona, ​​i la Gerència de Drets Socials.

Aquesta adjudicació té una durada de quatre anys, prorrogable per un de més, i consta de dos lots. El primer, per valor de 12.666.912,61 € (IVA inclòs), abasta els immobles adscrits a la Gerència de Serveis Generals i districte de l’Eixample i el segon, per 10.833.575,41 € (IVA Inclòs), engloba les edificacions de la Gerència de l’Àrea de Drets Socials i Comunitat i districte de les Corts.

 

Servei integral

Constraula serà responsable de mantenir en perfecte estat de funcionament tots els elements constructius i instal·lacions, assegurant un temps mínim de resposta davant de possibles avaries o incidències i garantint la disponibilitat dels equipaments.

El servei també cobrirà totes les etapes de manteniment de les edificacions, així com l’actualització d’inventaris i documentació tècnica, mitjançant el programari especialitzat G.M.A.O.

A través del seu treball, Constraula promou un ús eficient dels recursos i una gestió energètica acurada, optimitzant les despeses sense comprometre les condicions de confort establertes per la normativa vigent.

L’Ajuntament ha valorat positivament les propostes tècniques de l’oferta de Constraula, en base a la proposta d’un manteniment més eficient que minimitzi l’emissió de residus, consums d’aigua i electricitat. També s’implementarà un sistema de monitoratge per a un manteniment més eficient dels edificis municipals.

 

Especialistes en manteniment integral

Constraula és una de les empreses especialistes en serveis urbans de Sorigué. Amb una sòlida presència a l’àmbit municipal, especialment a Catalunya, executant actuacions de manteniment urbà, així com d’edificis i equipaments.

Entre els manteniments més recents, destaquen els edificis municipals de la ciutat de Girona o els habitatges socials gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) al Vallès Occidental.

Pel que fa a obres urbanes, Constraula ha estat responsable de la reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” del districte de Sarrià, les obres de millora de l’accessibilitat al barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat o la remodelació de la plaça Alfons Comín a Sant Feliu de Llobregat. Actualment, s’encarrega de cuidar la via pública de diferents districtes de Barcelona.

A més, executa la rehabilitació d’edificis i la construcció d’edificacions residencials i industrials. Destaca la construcció industrialitzada de l’edifici de fusta sostenible de 42 habitatges a Barcelona, ​​la rehabilitació de l’estació de ferrocarril Les Planes a Barcelona, ​​la reforma d’un edifici per ampliar el centre universitari de disseny Eina a Barcelona o les obres de construcció de l’espai veïnal del mercat de Sant Antoni de Barcelona.

Comparteix aquesta notícia