Reurbanització per a la creació d’una “superilla” al barri de Sant Antoni del districte de l’Eixample de Barcelona

Client
BIMSA– Ajuntament de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Març 2019 – juny 2019
Abast

Les feines d’urbanització tàctica tenen com a objectiu la pacificació i extensió del model “superilla” al barri de Sant Antoni de Barcelona. L’obra inclou un carril bici, un carril de serveis, una franja destinada a nous usos i la instal·lació d’un nou mobiliari urbà, entre d’altres.

Import
544.826,85 €

L’obra afecta a l’àmbit conformat per les voreres i vial dels carrers següents:

  • A la creu creada entre Borrell i Manso i Marqués de Campo Sagrado i Parlament.
  • Ronda Sant Pau i Viladomat.
  • Borrell, Marqués de Campo Sagrado i Aldana.

La pacificació i l’extensió del model “superilla” ha inclòs els treballs següents:

Obres a la via:

  • Un únic carril bici de doble sentit de circulació a velocitat reduïda (10km/h) de 4 m d’ample.
  • Un carril de servei de 2,1 m d’ample destinat a aparcament de bicicletes, contenidors de residus i zona de càrrega-descàrrega i parada.
  • Una nova franja d’entre 3-3,5 m d’espai destinat a nous usos i activitats en les plantes baixes dels edificis del sector.

 

Obres a la vorera:

  • S’actua sobre la franja dels escocells amb pintura i instal·lant-hi nou mobiliari urbà.

 

Els carrer Borrell i Parlament veuen interrompuda la seva continuïtat a la intersecció d’ambdós carrers, redirigint la circulació que entra per Borrell fins a Ronda Sant Pau i la circulació del carrer Parlament prové del carrer Viladomat fins al carrer Marqués de Campo Sagrado.

Amb aquesta nova distribució de la circulació, s’aconsegueix reduir la velocitat i el trànsit en l’àmbit de la “superilla” i es genera una gran plaça cívica-peatonal al xamfrà de Borrell – Parlament.

Dades principals

Superfície total
13.252 m2