Arranjament de l’àmbit del parc Mas Ravetllat al barri del Guinardó

Client
BIMSA – Ajuntament de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Maig 2018 - desembre 2019
Abast

L’àmbit d’actuació correspon a una illa verda amb una superfície total d’unes 3,6 ha, delimitades per l’Av. Mare de Déu de Montserrat, c/Cartagena, Ronda del Guinardó i el passatge Torrent d’en Melis; en el barri del Guinardó, districte de Horta Guinardó, Barcelona. Inclou tots els entorns del Mas Ravetllat i també el passatge Torrent d’en Melis.

Import
4.680.456,50 €

L’objectiu del projecte és obrir aquest àmbit com a parc públic amb horari de tancament nocturn i a la vegada mantenir i preservar el patrimoni, tant el natural com l’històric perseguint l’objectiu global de promoció de la biodiversitat. Per aquesta raó, es realitza una urbanització mínima, amb recorreguts i zones d’estada de petit format per a gaudir de l’espai verd i del patrimoni històric. En concret, la voluntat és reproduir un mosaic d’ambients i espècies vegetals diversos, recuperar el patrimoni històric i artístic, respectar el cicle de l’aigua, obrir el parc a la ciutadania i tenir en compte als diferents usuaris.

L’obertura del nou parc situat en l’àmbit del Mas Ravetllat significa una oportunitat de connexió a tots els nivells: connexió ecològica com a peça important del Corredor Ciutadella-Collserola, enllaçant el Parc de Tres Turons i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i la connexió urbana en el barri i en la ciutat.

Treballs realitzats:

  • Enderroc de paviments de formigó i asfaltat, i de petites edificacions existents, excavacions en roca i  ampliacions de passos per als nous camins d’entrada al parc.
  • Pavimentació majorment naturalitzada, amb sòls drenants amb entapissat de vegetació, sauló i sorres.  Encintats de fustes ecològiques i reciclables.
  • Construcció de murs de formigó armat d’alçada variable en els diferents accessos al parc.
  • Construcció de una xarxa de clavegueram i drenatge sostenible.
  • Noves instal·lacions d’enllumenat, instal·lacions IMI, semàfors, jardineria i xarxa de reg.
  • En quant a la jardineria, s’han mantingut més de 680 exemplars d’arbrat (mantingut i/o trasplantat).
  • S’ha ubicat una zona de jocs infantils , elements escultòrics, equipament fix i mobiliari urbà.

Superfícies

Superfície total a urbanitzar
36.718 m2
Zones verdes
20.008 m2
Àrees de jocs
468 m2
Voreres
2.039 m2
Superfície de prioritat invertida
335 m2