Reurbanització de la plaça a la sortida de l’escola La Pau

Client
Foment de ciutat
Localització
Districte de Sant Martí - Barcelona
Periode de l'Obra
Gener 2020 - Març 2020
Abast

Reurbanització de l’espai situat a la sortida de l’Escola La Pau  i el passatge Xavier Llorens.

Import
164.770,78 €

Es tracta d’una obra per millorar l’entorn escolar creant un espai atractiu pel jocs dels nens. S’ha fet una nova distribució de l’espai de la plaça creant una inèrcia de fluxos lúdics en espiral concèntrics a la plaça. Aquesta espiral lúdica culmina en un banc en espiral que s’ha executat al mig de la plaça. A mode de joc també s’ha creat una barana lúdica que discorre per la plaça. Tocant un dels costats de l’escola s’ha creat una zona verda amb enfiladisses i diferents plantes amb flor i tocant l’altre mur de l’escola, s’ha muntat un rocòdrom. S’ha pavimentat tota la plaça amb aglomerat amb dos tonalitats diferents. El Passatge Xavier Llorens que dona accés a la plaça s’ha pacificat restringint el pas de vehicles e incorporants jocs pintats al terra i elements de mobiliari urbà per complementar el joc.

Superfícies

Superfície d’actuació
1533 m2
Superfície vorera/vianants
1431 m2
Superfície parterre
101.70 m2
Superfície cautxú/espai lúdic
41.80 m2