Rehabilitació integral d’oficines Construcció sostenible (Friendly Materials)

Client
Ajuntament de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Octubre 2022- Octubre 2023
Abast

Execució de rehabilitació integral de local a Planta Baixa com a ús principal d’oficines amb una superfície d’intervenció 479.80 m²

Import
550.195,16 €

L’obra consisteix en rehabilitació de la planta baixa del local d’oficines situat a la Plaça Tetuan Núm. 2 de Barcelona.

L’abast de la intervenció correspon a una superfície de 479.80 m².

L’objectiu és humanitzar l’espai d’oficines i atenció al públic a partir de materials sostenibles obtenint la classificació anomenada “Friendly Materials”.

La intervenció es realitza en dues fases.

La primera fase consisteix en l’enderrocament de compartimentacions interiors existents amb anul·lació i desviament d’instal·lacions.

La segona fase correspon a la construcció de noves divisions interiors per crear diferents espais de treball.

Per això es realitza mitjançant construcció en sec, paviment continu i divisòries interiors de vidre.

El local no disposa d’il·luminació natural a la part interior.

Com a solució a aquest fet, es construeixen patis de llum artificials utilitzant il·luminació circadiana que fa una simulació real del cicle del dia-nit.

Tenen un tancament perimetral de fusta de castanyer que aporta calidesa, miralls laterals amb lluna antireflexant que genera amplitud i realisme.

L'abast de les actuacions es resumeix en les activitats següents:

Enderrocament Interior. Anul·lació, desviament d'instal·lacions existents i realització de noves instal·lacions.
Capa d'anivellament Recregut de paviment Col·locació de nou paviment.
Muntatge de mampares prefabricades Creació de patis de llum interiors.
Construcció de cambres humides i nous espais interiors. Moblat del local i decoració interior.