Rehabilitació de l’estació de ferrocarril Les Planes a Barcelona

Client
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Febrer 2023 – Novembre 2023
Abast

Treballs de reforç estructural i reparació de patologies de l’edifici de l’estació de FGC Les Planes i els seus voltants.

Import
275.561,84 € (IVA exclòs)

L’estació Les Planes de FGC és un edifici construït al 1918 i presenta un deteriorament generalitzat, associat al pas del temps. L’obra consisteix a executar diverses actuacions com retirar la marquesina metàl·lica, millorar l’accessibilitat amb la construcció d’una rampa i un mur de pedra, i rehabilitar l’andana.

La marquesina metàl·lica de l’edifici feia fissures a la façana i com que no és un element original es procedeix a la seva retirada. A més, es fa un reforç estructural amb micropilots.

També es tracten diverses patologies a les bigues de fusta de la coberta i es reparen les fusteries de fusta original. Es dona més realç als maons vists i es pinta la façana. A l’interior, es recupera l’aspecte original del hall d’entrada refent a l’estucat de les parets i el sòcol d’estuc al foc.

A l’accés principal a l’estació, s’eliminen les escales i es creen dues rampes amb acabat de formigó rentat a l’àcid rematades amb un mur de pedra tocant la carretera.

L’andana de la via 4 es rehabilita d’acord amb les cotes i separació a via establertes per FGC per adaptar-les a les característiques dels trens nous. Es col·loca una nova peça de vora d’andana i es pavimenta amb formigó rentat a l’àcid.

Dificultats de l’obra:

Per desmuntar la marquesina molt propera a la via es talla la tensió de la catenària per seguretat. Aquests talls es realitzen de nit per no afectar el funcionament dels trens de passatgers.

Com que les escales d’accés a l’estació estan enganxades a la carretera cal demolir-les, construir una nova rampa i un mur de pedra. Aquests treballs impliquen talls en un carril de la carretera i desplaçament.

Dades principals

Termini d'execució
6 mesos
Rehabilitació de l'andana
317,86 m2
Rehabilitació de façanes
387,80 m2
Restauració de les fusteries originals
274,37 m2
Recuperació dels maons originals
85,41 m2
Rehabilitació del hall
34.88 m2
Rampes d'accés
220,99 m2
Mur de contenció de pedra
64 m2
Reforç estructural amb pilots
100 ml