Creació de noves pistes esportives a l’Espai Besòs del districte de Sant Martí, Barcelona

Client
Districte de Sant Martí – Ajuntament de Barcelona
Localització
Barcelona
Periode de l'Obra
Agost 2022 – Gener 2023
Abast

Construcció de pistes per a entrenaments i pràctica de diferents esports i disseny d’un tancament transparent que dóna visibilitat a l’interior del recinte.

Import
791.252,96 €

Amb aquesta actuació es dóna ús a un espai abandonat del barri i s’afavoreix la interacció veïnal mitjançant un tanca perimetral transparent que permet veure l’activitat dins del recinte. Aquesta nova estructura substitueix l’anterior mur de formigó que s’ha enderrocat.

El nou espai inclou una pista polivalent de futbol/bàsquet/handbol, una pista d’entrenament de criquet, dues gàbies de criquet i dues pistes de voleï.

Aquest nou emplaçament se situa al costat d’un nou edifici dedicat a l’habitatge social que disposa de vestuaris i locals a la planta baixa. La circulació dels usuaris entre l’edifici i les pistes es resol a traves d’un paviment de lloses de formigó que envolta l’edifici.

Totes les superfícies estan finalitzades amb acabat en paviment asfàltic amb posterior aplicació de resina acrílica en diferents colors per aconseguir una tonalitat uniforme i vistosa.

A més a més, les pistes de criquet disposen de paviment de gespa artificial. Cada pista està perfectament delimitada per tanques tipus doble fil i xarxa de niló i il·luminada amb fanals de nou metres d’alt i projectors tipus LED.

Dades principals

Termini d’execució
6 mesos
Superfície total
4688,00m2
Superfície pista polivalent
968,00m2
Superfície pista criquet
968,00m2
Superfície gàbies criquet
240,00m2
Superfície pistes voleï
750,00m2