Ampliació d’una línia d’ESO de l’escola Miquel Martí i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà d’Amunt de dues línies d’infantil i primària i d’una d’ESO

Client
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Localització
Lliçà d’Amunt
Periode de l'Obra
Març 2023 - Gener 2024
Abast

L’actuació consisteix en la construcció d’un edifici docent per ús dels Estudis de secundària (ESO), amb relació i connectat amb l’edifici existent de primària, convertint-se d’aquesta forma en un institut-escola.

Import
1.693.762,31 € (iva Inclòs)

Geomètricament, l’edifici aposta per una volumetria clara i senzilla, definida com un cos rectangular de planta baixa amb coberta plana, amb les zones habitables ubicades en façana, i un passadís central més alt que separa aquestes zones i les ajuda a ventilar i il·luminar.

El programa funcional del nou edifici consisteix en la ubicació de 4 aules d’ESO, dues aules de reforç, un taller, un laboratori, la sala de professors i lavabos. El sistema estructural de l’edifici està format per una estructura portant de formigó, amb pòrtics de pilars i jàsseres de formigó prefabricat, combinada amb una estructura horitzontal de bigues de fusta. Els elements de contenció i soleres s’han realitzat amb formigó in situ.

Superfícies:

Aula 1
50.36 m2
Aula 2
50.81 m2
Aula 3
50.36 m2
Aula 4
80.82 m2
Sala de professors
50.20 m2
Aula reforç
25.25 m2
Aula taller
86.32 m2
Laboratori
67.52 m2
Total superficies
486.89 m2