Adequació del local de l’oficina Punt Sagrada Família a Barcelona

Client
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Localització
Barcelona - Eixample
Periode de l'Obra
Juny 2020 – Octubre 2020
Abast

Els treballs d’adequació de l’oficina Punt Sagrada Família

Import
334.584,54 € (IVA exclòs)

Es vol aconseguir un Punt d’Atenció al client funcional i dinàmic adaptat a les tecnologies actuals i a les necessitats del client.

Per aquesta obra d’adequació del local és contempla les següents actuacions:

  • Enderrocs i tractament de les patologies existents.
  • Renovació de paviments, paraments horitzontals i verticals, sostres, etc.
  • Redistribució d’espais.
  • Fusteries i mobiliari fix.
  • Noves instal·lacions de BT, electró-mecàniques i infraestructures de telecomunicacions integrades a la nova solució arquitectònica.

Altres dades de l'obra:

Temps d'execució:
4 mesos