juny 2023

La Petjada de Carboni: Un repte global

Comparteix aquesta notícia

En que consisteix la petjada de carboni? 

La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Aquest es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera. La seva determinació i càlcul es basa en estàndards com el Protocol de gasos amb efecte hivernacle, la ISO 14064 i PAS 2050. 

Perquè ho hem fet? 

A Constraula dintre de la política estratègica del grup Sorigué considerem indispensable estar alineats amb els objectius de ODS  establerts al 2015 per la Assemblea General de las Nacions Unides,  i ens sentim compromesos en la reducció de les emissions. També volem oferir als nostres clients uns valor afegit al servei que estem prestant, sumant-nos així també als seus objectius cada vegada més en línia de la circularitat dels productes i serveis.  

Com ho hem fet per obtenir-la? 

Per obtenir la certificació segons la norma ISO 14064 s’ha col·laborat amb el departament de qualitat, prevenció i medi ambient especialitzat amb aquestes mètriques a nivell de grup Sorigué, gràcies a aquestes col·laboracions s’han obtingut sinergies entre les diferents empreses del grup. A més hem destinat recursos tant humans com tecnològics en la digitalització de les dades. 

Quines avantatges i millores tenim pel fet d’haver mesurat la nostre petjada? 

Gràcies al càlcul de la petjada de carboni hem aconseguit millores en la eficiència en la prestació dels nostres serveis, i podem oferir als clients alternatives més sostenibles. Així mateix hem invertit en la digitalització de les dades per obtenir resultats més ràpidament, guanyant en la traçabilitat i fiabilitat de la verificació de les dades. 

Objectius que ens marquem ara de cara al futur? 

Pretenem reduir les emissions generades arrel dels consums amb mesures d’estalvi energètic en un 10% durant els pròxims 2 anys. 

 

Comparteix aquesta notícia