juliol 2020

Constraula realitza la primera despavimentació de la ciutat de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Constraula, empresa del grup Sorigué, ha realitzat la primera obra de despavimentació que es realitza a la ciutat de Barcelona. Aquest tipus d’actuació té per objecte incrementar la superfície verda i vegetada de la ciutat, restant aquesta superfície als actuals paviments de calçada.

La despavimentació s’ha realitzat a la cruïlla formada pels carrers Rocafort i Consell de Cent, aprofitant l’actuació de pacificació del trànsit que ja estava realitzant Constraula en el carrer Rocafort. Ells treballs han consistit en la demolició de 20 m² de paviment de calçada junt amb la corresponent base de formigó i la formació d’un parterre amb sistema de reg en el qual s’ha plantat vegetació arbustiva. Més endavant, quan l’època de l’any sigui l’adient, es plantarà arbrat.

Cal destacar la importància de les dues obres coincidents en el mateix espai. D’una banda, la pacificació del trànsit del carrer de Rocafort, que convertirà un dels carrils de circulació en espai per a vianants mitjançant elements de mobiliari urbà, pilones i pintura en el paviment, disminuint el volum de trànsit al carrer i, per tant, reduint la contaminació. I d’altra banda, la despavimentació i la conseqüent dotació de massa vegetal en aquest carrer, amb la qual cosa la vegetació absorbirà part del CO2 generat pels vehicles. Les dues actuacions són complementàries dintre de l’estratègia de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona.

Comparteix aquesta notícia