26 febrer 2020

Constraula obté el bonus de baixa sinistralitat 2017

Comparteix aquesta notícia

L’empresa especialitzada en serveis urbans del grup empresarial Sorigué,  Constraula , ha estat reconeguda per la Mútua Asepeyo per la seva bona gestió en prevenció de riscos laborals, en un acte organitzat en el Centre d’Innovació i Investigació en Prevenció de Riscos Laborals, a Sant Cugat del Vallès.

17.349,86 € és la suma que ha obtingut Constraula  en concepte de bonus per baixa sinistralitat. Aquest incentiu que atorga, a través d’Asepeyo, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, consisteix en un retorn sobre les quotes per contingències professionals d’entitats que han contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Constraula ha estat reconeguda per la Mútua per la seva bona gestió en prevenció de riscos laborals, en un acte organitzat el passat 12 de febrer en el Centre d’Innovació i Investigació en Prevenció de Riscos Laborals, a Sant Cugat del Vallès.

En la sessió ha participat David Bosch, professor i director tècnic de l’escola de conducció Fast Parc Motor, que ha tractat sobre la importància de l’actitud del conductor en la sinistralitat viària, causa del 45 % de la mortalitat laboral segons el III Observatori Asepeyo d’accidents de trànsit.

Els assistents han recollit els seus diplomes després de comprovar els seus coneixements sobre seguretat viària a través d’un senzill joc virtual.

"La mútua Asepeyo entrega els certificats en un acte en què destaca la necessitat per a les empreses de disposar de plans de mobilitat viària"

Sobre Constraula

Constraula és una empresa amb més de 30 anys d’experiència que desenvolupa la seva  activitat en l’àmbit dels serveis urbans.

Constraula té una forta implantació en l’àmbit de l’actuació municipal, especialment a la província de Barcelona, la qual cosa li ha proporcionat solvència tècnica i econòmica, i un fort coneixement del mercat.  L’empresa es va incorporar al grup empresarial Sorigué el 2016.

Sobre Asepeyo

 Asepeyo és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que té com activitat principal prestar assistència sanitària i gestionar les prestacions econòmiques per accident de treball, malaltia professional, malaltia comuna i accident no laboral, amb una recaptació de quotes totals de 2.017.915.476 €. Actualment dóna cobertura a 281.824 empreses, amb un col·lectiu protegit de 2.781.382 treballadors. Compta amb una plantilla de 3.411 professionals i una àmplia presència en totes les comunitats autònomes, amb 172 delegacions i 3 hospitals propis.

A Catalunya presta servei a 82.300 empreses i protegeix prop de 700.000 treballadors, amb una xarxa assistencial pròpia de més de 40 centres assistencials i l’Hospital de Sant Cugat del Vallès.

Asepeyo, amb més de 100 anys d’existència, sempre ha desenvolupat una important activitat en la promoció de la salut, la investigació, el desenvolupament i la prevenció laboral.

Comparteix aquesta notícia