abril 2024

Constraula inicia el servei de manteniment de la via pública del districte de Nou Barris

Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat a Constraula el contracte de serveis i obres de manteniment dels elements constructius i d’altres elements de la via pública del districte de Nou Barris de Barcelona durant el període 2024-2026.

El servei inclou el manteniment correctiu de l’espai, així com l’actualització de l’inventari, auditoria de patologies, neteja i esbrossada de solars, cura de places dels interiors d’illa i suport logístic a activitats desenvolupades al districte.

Entre els requisits del contracte, s’estableix que les actuacions es realitzaran sense afectar sensiblement el funcionament de la ciutat ni l’activitat de la ciutadania. A més, el servei s’ha d’ajustar als requeriments horaris dels espais públics, garantint-ne la disponibilitat les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

 Sostenibilitat ambiental

El servei té en compte el respecte a l’entorn, per això inclou la gestió mediambiental i de residus, l’autosuficiència energètica i l’ús de distintius de qualitat ambiental i productes amb una càrrega contaminant menor.

En aquest sentit, es minimitzarà l’ús de PVC, poliuretà, pintures amb metalls pesants, dissolvents i formaldehid, a més de l’ús de fustes tractades amb creosota o aquelles que no disposin d’acreditació suficient sobre l’origen.

D’altra banda, es milloraran les deficiències en matèria d’accessibilitat, es promouran mesures per a l’estalvi energètic i s’optimitzaran les tècniques i la qualitat dels materials i elements constructius emprats.

Comparteix aquesta notícia