juliol 2022

Constraula comparteix amb Europa les bones pràctiques en sostenibilitat a través del projecte SEEtheSkills

Comparteix aquesta notícia

L´empresa del grup Sorigué participa en aquest projecte europeu que recopila criteris d´eficiència energètica en construcció i rehabilitació
d´edificis.

Com a part de la seva col·laboració amb la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), l’empresa Constraula ha estat convidada per participar en el projecte SEEtheSkills, una iniciativa que recopila les millors pràctiques en construcció sostenible de cinc països: Macedònia del Nord , Eslovàquia, Eslovènia, Espanya i Països Baixos.

El seu objectiu és visibilitzar les diferents alternatives en eficiència energètica aplicades per aquests socis tant per a la construcció d’obra nova com per a la rehabilitació d’edificis ja existents. D’aquesta manera, es creua informació de primer nivell i es comparteixen coneixements que repercuteixen al mercat en valoritzar la demanda d’habilitats energètiques a la construcció.

Finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, amb un pressupost de 998.612,50 euros, SEEThe Skills està liderat per l’Economic Chamber of Macedònia. Un projecte que es va posar en marxa el juny del 2021 i que es preveu que culmini el maig del 2024.

Cap a un canvi de model

Segons dades de la UE, les edificacions són responsables del 40% del consum d’energia i del 36% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per avançar cap a un canvi de model, SEEThe Skills proposa un enfocament basat en les 3V: visibilitat, validació i valor.

La visibilitat consisteix a dotar de notorietat les bones pràctiques a través d’un repositori online, accessible i disponible a nivell interregional. La validació creuada de dades permetrà gestionar coneixements mitjançant la transferència i la reproducció d’esquemes de capacitació entre els socis del projecte. I finalment, s’atorgarà valor a les habilitats energètiques a les demandes del mercat donant a conèixer els seus beneficis en construccions més sostenibles.

SEETheSkills permet donar continuïtat a les bases assentades pel projecte BUSLeague en què van participar els mateixos socis. Amb BUSLeague es buscava augmentar la demanda de professionals qualificats en temes d’energia i sostenibilitat al sector de la construcció.

Per aconseguir-ho, cada país va poder crear el seu propi “Pla nacional d’implementació” donant a conèixer les habilitats energètiques dels seus professionals, estimular la demanda per part del mercat i facilitar-ne la qualificació.

Participació d´Espanya

L’actual projecte pretén fer un pas més i compartir bones pràctiques ja implementades per empreses del sector. En aquest context, Espanya hi participa a través de la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) i de l’empresa WITS Institute.

ITeC serà la responsable de liderar la creació d’una plataforma online de registre de competències energètiques en diversos àmbits per facilitar l’accessibilitat i el reconeixement a nivell europeu.

Constraula es vincula a SEEThe Skills a través del seu Departament Tècnic oferint informació sobre les pròpies bones pràctiques en solucions energètiques i aportant sobre el desenvolupament del projecte per estimular la demanda d’habilitats energètiques en la construcció amb un enfocament internacional.

Amb dècades d’experiència en diferents àmbits dels serveis urbans, Constraula divideix el seu treball en tres àrees: manteniment urbà, manteniment d’edificis i equipaments, i obra nova i rehabilitació. Seguint l’enfocament de Sorigué en sostenibilitat, Constraula executa els seus projectes amb criteris d’eficiència energètica, optimització de recursos i sostenibilitat ambiental.

Comparteix aquesta notícia