Rehabilitació i adequació d’edifici existent per ampliar les instal·lacions de l’Escola de Disseny Eina

Client
Fundació Eina
Localització
Barcelona – Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Periode de l'Obra
Desembre 2020 – Desembre 2021
Abast

L’obra ha consistit en la rehabilitació i adequació d’una antiga finca situada al carrer Bosc, 2, de Barcelona, per ampliar les instal·lacions de l’Escola de Disseny Eina, situada actualment al Passeig de Sant Eulàlia, al districte de Sarrià – Sant Gervasi, Barcelona.

Import
713.573,68€ (IVA exclòs)

Treballs de rehabilitació d’edifici amb afectació puntual de l’estructura i la seva adequació com a escola

L’espai està format per un edifici principal de quatre plantes, un pati central i un altre edifici de dues plantes.

La rehabilitació de l’edifici principal s’ha començat amb la rehabilitació del forjat de fusta existent a tres de les quatre plantes. Una inspecció prèvia de les bigues ha determinat el tipus de fusta, la seva duresa i les patologies. En base a això, s’han reforçat algunes bigues amb perfils metàl·lics i, a totes, s’ha realitzat un decapat i tractament per injecció de gel insecticida. Posteriorment, s’han ignifugat.

La façana s’ha restaurat i s’han col·locat finestres i portes d’alumini. Als dos edificis s’han realitzat diferents estintolaments a façana i parets interiors de càrrega per tal de poder disposar d’una distribució de portes i finestres més adient a la nova funció dels edificis. A més, s’ha instal·lat paviment de formigó a totes les plantes amb un acabat de color.

Per tal de complir amb les normatives actuals, s’han executat de nou les escales dels dos edificis, fent-les més amples. També, s’han instal·lat ascensors i lavabos a totes les plantes i renovat les instal·lacions: aigua, climatització, electricitat, telecomunicacions i contra incendis. Les partes interiors s’han treballat segons les directrius dels responsables de  l’escola.

Per últim, al pati central s’ha executat un mur perimetral per sostenir el talús existent i s’ha obert una sortida d’emergències al carrer.

L’obra s’ha dut a terme durant 12 mesos.