Negoci responsable

Creiem fermament que el creixement i el valor d’un negoci només s’aconsegueixen amb una gestió responsable que garanteixi la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

A Constraula, treballem per a un creixement sostenible del negoci i apostem per transferir el coneixement i valor generat als nostres clients i col·laboradors.

Des de Constraula ens sumem als Objectius de Desenvolupament Sostenible, una iniciativa promoguda per l’ONU que vol trobar la col·laboració entre governs, sector privat i societat civil per a aconseguir objectius globals, i com a empresa del grup Sorigué ens impliquem en l’assoliment dels següents objectius.

Gràcies a una política basada en la qualitat, el respecte pel medi ambient i les necessitats derivades del creixement de l’empresa, hem desenvolupat una Política de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient exigent, que avalua la gestió, la detecció d’àrees de millora contínua, i la planificació i el control, amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres clients.

Mantenim, a més, un compromís amb la prevenció de riscos laborals. Així, des de l’any 2003 hem implantat un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals que està integrat en el Sistema de Gestió Integrat de la Qualitat i Medi Ambient.

Garantim i afavorim la igualtat de tracte i d’oportunitats entre el personal de l’empresa, independentment del seu origen, sexe o religió. També en aquest sentit, disposem d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes i ens comprometem amb la inclusió de persones amb discapacitat en diferents àrees de l’organització.

Com a empresa del grup Soriguéens comprometem amb el seu codi ètic i les polítiques que se’n deriven en temes com la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la responsabilitat social, la innovació i el seu compliment.

+ 80%

de la xifra de negoci compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental UNE-EN-ISO 14001

+ 50%

d’augment d’ús d’aigua reciclada

+ 42,5%

d’augment de vehicles sostenibles (zero emissions, eco o amb etiqueta ambiental C)

Sistemes de gestió

ISO 9001 / Sistema de Gestió de la Qualitat

Disposem d’un sistema de gestió de qualitat per a totes les fases dels seus projectes, des de l’adquisició de materials i serveis, l’execució de les obres, la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.


ISO 14001 / Sistema de Gestió Mediambiental

Complim l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i reducció d’impactes mediambientals en les nostres activitats i la comunicació, sensibilització i formació respecte a tots els aspectes relacionats.


ISO 45001 / Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut del Treball

Mantenim un compromís actiu de prevenció que supera les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que redueix els riscos laborals i fomenta la cultura preventiva.


IQNet SR10 / Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

Acreditem la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els nostres processos. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que atorguem al creixement sostenible.


UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

Acreditem que posseïm i apliquem un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteix que la nostra activitat es desenvolupa d’acord amb les normes legals.


Notícies Relacionades

Com a empresa del grup Sorigué apostem pel foment d’una cultura innovadora, el creixement responsable i per les persones que formen part del nostre equip.